Historie

Hoezo, een Avondvierdaagse op IJburg?

Tot en met 2010 was er nog geen Avond4daagse op IJburg. IJburgers gingen naar het Startpunt Sporthal Zeeburg. In 2009 hadden 2 IJburgers, Willeke Kuijpers en Geertje Ronner (ouders van leerlingen op de Montessorischool Steigereiland), al contact gezocht met de Noord-Hollandse Wandelsport Bond (NHWB). De drukte bij Startpunt in Zeeburg werd namelijk steeds groter, maar Willeke en Geertje vonden de organisatie van een zelfstandig opererend startpunt op IJburg toch te bewerkelijk.

In 2010 nam IJburger Jacqueline Kodden contact op met de NHWB, doordat er dat jaar bij Startpunt Sporthal Zeeburg zo enorm veel deelnemers aanwezig waren, dat de situatie zeer onveilig werd. Het Parool schreef er toen ook een artikel over. De NHWB raadde haar aan contact te zoeken met de twee vrouwen die een jaar eerder al bij de NHWB hadden aangeklopt. De vrouwen werden gevonden, het contact werd gelegd en na uitvoerige besprekingen met de NHWB, het Stadsdeel Oost en het Startpunt Sporthal Zeeburg, werd toestemming verleend om een zelfstandig (het 43e) Startpunt van de provincie Noord-Holland te worden. De drie vrouwen hebben toen de Commissie Avond4daagse IJburg opgericht en organiseerden de eerste Avond4daagse IJburg in 2011.

De Avond4daagse IJburg van startpunt veranderd

Sinds mei 2011 is er dus een officiële Avond4daagse op IJburg. Van 2011 t/m 2013 was het startpunt de Montessorischool Steigereiland. Omdat de winkeliersvereniging van het Winkelcentrum IJburg de Avond4daagse IJburg wilde sponsoren en er een groots evenement van wilde maken, vertrokken we in 2014 vanaf het Joris Ivensplein, achter het winkelcentrum. Dat was ook het jaar dat de Commissie Avond4daagse IJburg een specifieke evenementenvergunning moest regelen. Vóór die tijd kon worden volstaan met het aanvragen van een (gratis) optochtvergunning van het Stadsdeel Oost. De evenementenvergunning werd in 2014 en 2015 door de winkeliersvereniging aangevraagd daar deze een rechtspersoon was en de Commissie niet. In 2015 was de Commissie Avond4daagse IJburg een Stichting geworden en kon de Stichting de evenementenvergunning in 2016 regelen.

Sinds 2017 vertrekt de Avond4daagse IJburg vanaf het grote grasveld bij de sportvelden in het Diemerpark. Het was al langer duidelijk dat het steeds gevaarlijker werd om in spitstijd rond het Joris Ivensplein te wandelen. Vooral de oversteek met de IJburglaan veroorzaakte veel stress bij de Stichting, de verkeersregelaars en de ouders.

In 2019 zijn er wederom 2 routes, de 5 km en de 10 km, door de natuur!

Aan het einde van de wandeltocht krijgen de ingeschreven deelnemers een officiële medaille van de Koninklijke Wandelsport Bond Nederland (KWBN). Tot en met 2015 waren de medailles van de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB), waar de NHWB onder viel. De NWB en de NHWB zijn gefuseerd met een overkoepelende bond, waaruit de KWBN is voortgekomen. De medailles zien er vanaf 2016 dus anders uit.

Van een Commissie naar een Stichting

Tot en met 2014 was de organisatie van de Avond4daagse op IJburg in handen van een Commissie. Het evenement werd al snel veel grootschaliger dan aanvankelijk was bedacht. Hierbij bleek, dat het voor de Commissie prettig zou zijn, om de officiele verantwoordelijkheden goed te regelen. De nieuwe wandelbond, de KWBN, moedigt alle Commissies die een avondvierdaagse organiseren dan ook aan, om een Stichting te worden. In 2015 is dit geregeld, zodat wij nu geen Commissie meer zijn, maar een Stichting.

Hoeveel wandelaars uit IJburg hebben tot nu toe deelgenomen?

Wij hebben kunnen achterhalen dat er 843 deelnemers uit IJburg via de scholen waren ingeschreven voor de Vierdaagse van 2010 en toen meeliepen vanaf het Startpunt Sporthal Zeeburg.

Aantal deelnemers Avond4daagse IJburg

Jaar Aantal
2011 1148
2012 1541
2013 1714
2014 1865
2015 1889
2016 1891
2017 1845
2018 1733

Natuurlijk lopen er uiteindelijk nog veel meer mensen mee als begeleider (ouders, vrienden, opa en oma).