Veelgestelde vragen

De Avond4daagse is toch vooral een kinderevenement. Waarom roepen jullie dan heel IJburg op om mee te lopen?

Wandelen is goed voor lichaam en geest en is voor jong en oud een geschikte manier van bewegen. Wij zijn van mening dat iedereen die van wandelen houdt, mee moet kunnen doen aan de Avond4daagse IJburg. Het zou toch fantastisch zijn als we heel IJburg op de been kunnen krijgen en niet alleen de kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar?

Waarom moet ik mijn kind via de school opgeven?

Dit heeft te maken met het feit dat de IJburgse basisscholen van alles regelen en organiseren tijden de Avond4daagse IJburg. Sommige scholen zorgen bijvoorbeeld voor pauzeposten waar iets lekkers wordt uitgedeeld tijdens de wandeling, soms wordt er onder begeleiding in groepjes gewandeld en sommige scholen regelen bloemen voor de kinderen bij de finish. Dit is echter per school verschillend. Zo kan het ook zijn dat het inschrijfgeld bij de ene school iets hoger ligt dan bij de andere. Elke basisschool regelt dit zelf, voor z’n eigen leerlingen die zich via de school hebben aangemeld. Kinderen die niet op een IJburgse basisschool zitten en toch mee willen lopen kunnen zich uiteraard wel via onze website inschrijven.

Hoe laat start de Avond4daagse?

De 10 km start de eerste 3 dagen om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur. We kiezen hiervoor om de drukte wat meer te spreiden. Echter, op de laatste wandeldag, de vrijdag, start de 10 km een kwartier eerder (17.45 uur), zodat alle wandelaars ongeveer tegelijk finishen op het plein en samen kunnen genieten van het eindfeest.

Moeten er ouders/begeleiders meelopen met een kind?

Omdat de inschrijvingen van de kinderen via de basisscholen verlopen, stellen sommige scholen hier zelf regels voor op. Als algemene richtlijn wordt gesteld dat een kind dat de 5 km loopt, onder begeleiding loopt, waarbij overigens niet geëist wordt dat dit 1 op 1 is. Kinderen die de 10 km lopen, kunnen met wat minder begeleiding toe, maar het is (helaas) de afgelopen jaren gebleken, dat er altijd wel wat volwassenen per groepjes moeten mee lopen.

Hoe komen de routes tot stand?

Na evaluatie van de ervaringen van voorgaande jaren worden de routes in het vroege voorjaar opgesteld door de Stichting Avond4daagse IJburg. De routes worden afgestemd op die van het Startpunt Sporthal Zeeburg en het Startpunt Noord, om de stromen wandelaars niet door elkaar te laten geraken. Daarna wordt er bij het Stadsdeel Oost een evenementen vergunning aangevraagd. De routes zijn via www.afstandmeten.nl gecheckt op de lengtes en worden in de laatste weken voor de wandeltocht nogmaals nagelopen om na te gaan of er in de tussentijd toch obstakels of andere problemen zijn ontstaan. Tevens worden de routes in het voorjaar met de politie besproken.

Waarom zijn de routes bijna elk jaar hetzelfde?

We proberen met man en macht om zoveel mogelijk diversiteit aan te brengen in de routes. We zouden heel graag wat verder de natuur in willen, maar bijvoorbeeld de Diemer Vijfhoek kan voor een Avond4daagse IJburg niet worden gebruikt, omdat het daar rond die tijd broedseizoen is. Staatsbosbeheer verleent dan geen vergunning om met een grote groep mensen door dit gebied te lopen. De Diemerzeedijk valt onder de gemeente Diemen waarvoor aparte vergunningen moeten worden geregeld. Dit is enigszins ingewikkeld en ook kostbaar en dus geen optie.

Wat kost deelname aan de Avond4daagse IJburg?

Deelname via het aanmeldformulier van de website kost 5 Euro per persoon. Voor dit bedrag krijgen de deelnemers een medaille van de KWBN en een bidon met koord. We hebben echter ook sponsoring nodig om het evenement te organiseren, want er komen nog heel wat andere zaken bij kijken. Ook dit jaar krijgen we weer sponsoring van de winkeliersvereniging van het Winkelcentrum IJburg. Onze hoofdsponsor dit jaar is Unikidz.

Sommige scholen op IJburg berekenen nog een extra bedrag voor het dekken van door hun gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld het betalen via internet of bloemen. Hier gaat de Stichting Avond4daagse IJburg niet over; scholen bepalen zelf de hoogte van het inschrijfgeld en maken alleen de officiële kosten over aan de Stichting Avond4daagse IJburg.

Tijdens de Avond4daagse IJburg zelf kan men zich ook nog inschrijven. Dit kost 8 Euro per persoon.

Wat doet de Stichting Avond4daagse IJburg?

De Stichting Avond4daagse IJburg gaat over:
 • Contacten met de aanspreekpunten van de scholen op IJburg.
 • De contacten met de sponsoren.
 • De contacten met de KWBN.
 • Vaststellen van de wandelroutes.
 • Regelen van medailles voor de wandelaars.
 • Ontvangen van de inschrijvingen van alle wandelaars.
 • Afspraken met politie wat betreft veiligheid.
 • Regelen van beroepsmatig gecertificeerde verkeersregelaars op de moeilijke punten.
 • Regelen van een vereiste evenementenvergunning.
 • Inplannen van beschikbare EHBO-ers tijdens de wandelingen.
 • Inplannen van verkeersvrijwilligers op overige verkeerspunten.
 • Regelen van vrijwilligers mbt. schoonmaak etc. op het startpunt.

Hoe zit het met de vrijwilligers?

Er zijn 2 groepen vrijwilligers in touw voor de Avond4daagse IJburg: zij die voor de Stichting Avond4daagse IJburg taken uitvoeren en zij die dat doen voor de scholen. De Stichting Avond4daagse IJburg is verantwoordelijk voor:
 • Inplannen van beschikbare EHBO-ers tijdens de wandelingen.
 • Inplannen van verkeersvrijwilligers op overige verkeerspunten.
 • Regelen van pleinvegers op het startpunt.
De scholen zijn verantwoordelijk voor:
 • Regelen van de inschrijving en innen van het inschrijfgeld.
 • Regelen van eventuele pauzeposten en bemanning ervan.
 • Regelen van minstens 1 contactpersoon die contact heeft met de Stichting Avond4daagse IJburg.
 • Evt. regelen van schoolshirtjes voor de wandelaars.
 • Regelen van schoolbegeleiders die wandelaars begeleiden en opletten dat men zich aan de verkeersregels houdt.
 • Regelen van een 'bezemwagen' op 1 specifieke afstand op 1 specifieke avond.